| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

Česká zemědělská univerzita v Praze

O ČZU Fakulty a součásti Studium Věda a výzkum Mezinárodní vztahy Absolventi Aktuality
Home
Za obsah odpovídá:
JUDr. František Janouch
Obsah vytvořil:
Mgr. Josef Beránek
Publikováno:
30. 3. 2016
Vizualizace (b)

Home

Aktuality

Na ČZU se diskutovalo o Transatlantické úmluvě


 
Dopady Transatlantické úmluvy (TTIP) na zemědělství a kvalitu potravin bylo tématem veřejné diskuse, která proběhla 29. března v Kruhové hale ČZU za účasti politiků i zástupců nevládních organizací a odborných svazů.
 
Svá stanoviska ke kontroverzní projednávané úmluvě TTIP představili poslanec Evropského parlamentu Pavel Poc, předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha, zástupce České technologické platformy pro ekologické zemědělství Jiří Lehejček, zástupce spotřebitelského sdružení Test Šárka Bittenglová, právnička IuRe Helena Svatošová a náměstkyně ministra zemědělství Jaroslava Beneš Špalková.

 
Poprvé se tak veřejně prezentovaly a kriticky diskutovaly pohledy zemědělců, spotřebitelů, ekologických producentů, volených zástupců a exekutivy. Účastníci se shodli, že téma zemědělství a potravin hraje v připravované dohodě významnou roli a je v zájmu všech zachovat evropské nároky na kvalitu a bezpečnost potravin. V dalších ohledech se již debatující tak snadno neshodli. Neshodli se ani v tom v jaké výši může dohoda ovlivnit nárůst HDP, zda může ohrozit bezpečnost potravin, zda bude zachována povinnost označovat složení výrobků, včetně původu z GMO, či zda je dohoda výhodná pro velké producenty nebo též pro malé a střední podnikatele, kteří budou mít snazší vstup na nové trhy.Důvodem je mj. nedostatečná informovanost o obsahu projednávané smlouvy i velmi rozdílné právní prostředí na obou stranách Atlantiku. Diskutující také připustili, že podobné obavy z nepředvídatelných a volenou reprezentací neřiditelných důsledků, mají též mnozí Američané. A je reálná možnost, že dohoda v nyní projednávaném rozsahu podepsána nakonec nebude. 


Debatu organizovala ČZU v rámci cyklu Fórum ČZU spolu s organizací IuRe ve snaze podpořit veřejnou diskusi k TTIP a sesterské smlouvě s Kanadou CETA před hlasováním o této smlouvě v Evropském parlamentu v druhé polovině roku 2016.
 
page foot