| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

Česká zemědělská univerzita v Praze

O ČZU Fakulty a součásti Studium Věda a výzkum Mezinárodní vztahy Absolventi Aktuality
Home
Za obsah odpovídá:
JUDr. František Janouch
Obsah vytvořil:
Ing. Anna Dolejšová
Publikováno:
15. 12. 2015
Vizualizace (b)

Home

Aktuality

Začíná nové funkční období dvou děkanů ČZU

Akademický senát Fakulty lesnické a dřevařské do čela fakulty opět zvolil prof. Ing. Marka Turčániho, PhD. Akademický senát Fakulty životního prostředí vybral dosavadního proděkana prof. RNDr. Vladimíra Bejčka, CSc.

„Čeká nás práce na posílení těch slabších a přechod k excelenci u silných týmů – a to jak v oblasti vědy a výzkumu, tak pedagogiky a dalších činností,“ zformuloval svoji vizi na další období děkan FLD prof. Ing. Marek Turčáni, Ph.D., jemuž v polovině prosince začalo druhé funkční období.


I v něm bude leitmotivem rozvoj potenciálu akademických i neakademických pracovníků fakulty. „Můžete postavit budovy, můžete nakoupit přístroje, ale duši tomu všemu vdechnou jenom tvořiví lidé. Lidé, ochotní pracovat bez ohledu na čas, hnaní touhou po poznání a objevování, překračující nepřekročitelné hranice. Jsem hrdý na to, že mám takové kolegy. A oceňuji také to, že se na fakultě až na malé výjimky dokážeme domluvit a jít ke společnému cíli.“


Nemalé cíle si klade i nový děkan FŽP prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc. „Abychom byli úspěšní, musíme kontinuálně uplatňovat nastavená opatření vedoucí ke kvalitě a stavět na soudržnosti akademické obce.“

Neustále živým tématem je podle něj aktualizace studijních programů a zkvalitňování procesu vzdělávání. Za důležité také považuje odbourávání byrokratických nadbytečností souvisejících se studijní agendou. Podtrhuje také význam monitorování uplatnitelnosti našich absolventů. „Názory absolventů mohou fungovat jako efektivní zpětná vazba, která může vést až ke změnám náplně studijních programů. Fakulta by se měla chlubit úspěchy nejlepších absolventů a využívat jejich zkušenosti přímo ve výuce. “

V oblasti vědy a výzkumu chce nový děkan klást mimořádný důraz na kvalitní výstupy vědy a výzkumu. „Žádoucí je co nejintenzivnější zapojení FŽP do mezinárodních vědeckých a vzdělávacích projektů. Chci, aby naše fakulta byla nadále vnímána jako otevřená instituce, která je dobrým partnerem jiným vědeckým a vzdělávacím subjektům. Za velmi důležité považuji úzké napojení našich aktivit na podnikatelskou sféru a orgány státní správy a samosprávy.“


 
page foot