| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

Česká zemědělská univerzita v Praze

O ČZU Fakulty a součásti Studium Věda a výzkum Mezinárodní vztahy Absolventi Aktuality
Home
Za obsah odpovídá:
JUDr. František Janouch
Obsah vytvořil:
JUDr. František Janouch
Publikováno:
17. 12. 2015
Vizualizace (b)

Home

Aktuality

Nové Mezifakultní centrum environmentálních věd potvrzuje dynamický rozvoj ČZUZa účasti předsedy Senátu Parlamentu ČR Milana Štěcha, ministra zemědělství Mariana Jurečky, kardinála Dominika Duky, náměstka ministra školství Stanislava Štecha, náměstka Ministerstva životního prostředí Vladimíra Dolejského a dalších vrcholných zástupců ministerstev, primátorky hl. m. Prahy Adriany Krnáčové, předsedy České konference rektorů a rektora Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA, a vedení ČZU bylo dne 16. prosince 2015 ve 12 hodin slavnostně otevřeno Mezifakultní centrum environmentálních věd II.


Objekt bude sloužit především Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů a Fakultě životního prostředí ČZU. Nové učebny, studovny, knihovny, laboratoře, přípravny, sbírky, ateliéry, sklady, pracoviště pedagogů se rozprostírají na ploše přes 5500 m2. Nový objekt zahrnuje i podzemní garáže, zasedací místnosti a odpočinkové a komunikační koridory včetně zelené střechy.


„Jde o největší investiční akci od vybudování univerzitního areálu v šedesátých letech minulého století,“ vyzdvihl přínos sedmipatrového objektu rektor prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c.


Předseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch ve svém vystoupení vyzdvihl úlohu vzdělávání a výzkumu při úsilí o udržitelné hospodaření a rozvoj venkova. Ministr zemědělství Marian Jurečka pak poukázal na zásadní význam dobrého vzdělávání, neboť právě na lidech z praxe leží nároky zabezpečení zdravé výživy obyvatelstva naší země a v kontextu globalizace též výzva přispět k eliminaci hladu a podvýživy. 


Spolu s MCEV II zahajuje činnost také umístěná laboratoř pokročilé analýzy zemědělských produktů, kde budou na přístrojích pořízených z OP VaVpI prováděny špičkové analýzy různých typů zemědělských komodit. Vybavení pro pokročilé metody analýzy zemědělských produktů a potravin umožňuje provádět metabolomické studie a určovat chemické struktury látek zodpovědných za pozitivní, ale i negativní, vliv na lidské zdraví nebo životní prostředí. Dále bude možné provádět výzkum vlivu primární produkce na finální výrobek, např. odrůdy obilovin na kvalitu pekařských výrobků, či ekologického způsobu hospodaření na nutriční a senzorickou kvalitu ovoce, mléčných nebo masných výrobků.


Nové výukové prostory a laboratoře významně přispějí k zvýšení komfortu vzdělávání studentů a přispějí k rozvoji vědeckovýzkumných aktivit v oblastech hydrobiologie, protipovodňové ochrany, hydrochemie a ekofyziologie a lichenologie. Odpovídající zázemí zde získá i Katedra zahradnictví, především pro výuku předmětů z oborů ovocnictví, zelinářství, květinářství, vinohradnictví a vinařství, školkařství, pěstování jedlých a léčivých hub, a také pro výzkum v těchto oblastech za pomoci sofistikovanějších metodik a zařízení.


V střešním prostoru budovy MCEV II byly vytvořeny prostory pro pořádání workshopů, které jsou nedílnou součástí výuky zahradní a krajinné architektury. Těchto workshopů se pravidelně účastní studenti zahradní architektury vysokých škol jak z České republiky, tak i zahraničí. Ve střešním prostoru budovy bude probíhat rovněž praktická výuka studentů a je předpokládán výzkum užití vertikální zeleně v městském prostředí, na kterém se budou spolupodílet rovněž studenti formou zpracovávání bakalářských a magisterských prací.Fotografie: archiv ČZU a www.iZUN.eu

 
page foot