| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

Česká zemědělská univerzita v Praze

O ČZU Fakulty a součásti Studium Věda a výzkum Mezinárodní vztahy Absolventi Aktuality
Vizualizace (b)

Mezinárodní vztahy

Základní informace

Oddělení mezinárodních vztahů ČZU (OMV)

Oddělení mezinárodních vztahů ČZU (OMV) je rektorátním útvarem, který sídlí ve 4. patře budovy rektorátu ČZU, v Praze Suchdole.

A) Pracovníci oddělení (viz kontakty):

Aktivity oddělení koordinuje prorektor pro mezinárodní vztahy.
Oddělení má čtyři stálé pracovníky:
1. Vedoucí a kontaktní osoba (na úrovni OMV) pro mezinárodní univerzitní sítě (EU, Rusko, Asie, USA, atd.)
2. Zástupce vedoucího, Institucionální Koordinátor ERASMUS a  referent pro vyjíždějící studenty v programu ERASMUS
3. Referent pro přijíždějícíc studenty v programu ERASMUS
4. Referent pro mobilitu pedagogů a pracovníků ČZU v programu ERASMUS

B) Aktivity oddělení:
 • Komplexní zajištění administrativní a finanční agendy programu ERASMUS - mobility studentů, pedagogů a zaměstanců ČZU
 • Zajištění finančních prostředků pro zahraniční pracovní cesty pracovníků rektorátních útvarů ČZU
 • Komunikace a spolupráce (na úrovni OMV) s příslušnými českými státními institucemi, zejména MŠMT, NAEP, DZS atd. 
 • Komunikace a spolupráce s partnery (na úrovni OMV) v evropských  univerzitních sítích, zejména ELLS, ICA, DRC, CASEE atd.
 • Diseminace informací fakultám ČZU v rámci zahraničních vzdělávacích a mobilitních programů EU
 • Spolupráce s referenty pro mezinárodní vztahy na úrovni fakult ČZU
 • Organizace pravidelných porad proděkanů pro mezinárodní vztahy
 • Ubytování zahraničních hostů na úrovni rektorátu ČZU
 • Zajištění logistiky zahraničních cest rektora a prorektorů ČZU
 • Přijímání oficiálních návštěv na úrovni rektorátu ČZU
 • Propagace a reprezentace ČZU v zahraničí, například na konferencích EAIE .
 • Publikace příručky pro zahraniční studenty "Guide for International Students" a jiných propagačních materiálů ČZU v angličtině, ruštině, čínštině.

C) Odkazy na oddělení mezinárodních vztahů fakult ČZU

 
page foot